Giải pháp tổng thể


Công nghệ Plasma hiện nay đang được ứng dụng trong rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, và phạm vi ứng dụng của nó đang có triển vọng phát triển rộng rãi. Vì thế công ty chúng tôi tin rằng việc kết hợp với các ngành nghề không thuộc lĩnh vực điện tử sẽ giúp chúng ta tạo ra những sản phẩm ngày càng tốt hơn.

Và chúng tôi đang hướng tới xây dựng một giải pháp tổng thể và dịch vụ toàn diện đối với các sản phẩm liên quan đến nguồn điện sử dụng công nghệ Plasma thông qua việc cung cấp các thiết bị kiểm tra, đo lường, thiết bị điều chỉnh trở kháng(Matching Unit) và máy nguồn sử dụng công nghệ Plasma có độ tin cậy cao.