Sơ lược lịch sử công ty


Tháng 1 năm 1985 Thành lập “Adtec Co.” chuyên về phát triển và sản xuất các loại bo mạch điều khiển đặt trụ sở chính tại 1-121-1 Akebono-cho, thành phố Fukuyama, tỉnh Hiroshima, Japan, với số vốn điều lệ là 4.3 triệu yên.
Tháng 5 năm 1990 Dời trụ sở từ 1-121-1 Akebono cho, thành phố Fukuyama , tỉnh Hiroshima đến 5-6-10 Hikino cho, thành phố Fukuyama, tỉnh Hiroshima (địa điểm hiện tại)
Tháng 7 năm 1990 Phát triển CPU Unit và Analog Unit dùng trong thiết bị sản xuất bán dẫn
Tháng 2 năm 1991 Bắt đầu bán máy nguồn cao tần Plasma dùng trong thiết bị sản xuất bán dẫn
Bắt đầu bán thiết bị điều chỉnh trở kháng tự động (Matching Unit) dùng trong trong thiết bị sản xuất bán dẫn
Tháng 4 năm 1995 Thành lập văn phòng đại diện Osaka ở quận Chuo, thành phố Osaka
Tháng 4 năm 1996 Thành lập văn phòng đại diện Tokyo ở quận Chiyoda, thành phố Tokyo
Tháng 6 năm 1996 Thành lập Customer Support Center ở thành phố Fukuyama, tỉnh Hiroshima.
Tháng 8 năm 1996 Thành lập công ty con Adtec Technology, Inc. ở Milpitas, California, U.S.A.
(Địa điểm hiện tại Fremont, California, U.S.A.)
Tháng 11 năm 1996 Dời văn phòng đại diện Osaka đến quận Naniwa, thành phố Osaka
Tháng 3 năm 1997 Bắt đầu bán dòng máy Visual Matching Unit AMV
Tháng 3 năm 1998 Đóng cửa văn phòng đại diện Osaka
Tháng 10 năm 1999 Thành lập Parts Center ở thành phố Fukuyama, tỉnh Hiroshima
Tháng 11 năm 1999 Áp dụng tiêu chuẩn về sản xuất thiết bị của Mỹ, bắt đầu phát triển và bán máy nguồn sóng cao tần Plasma 7,5kW
Tháng 5 năm 2000 Thành lập Technical Center ở thành phố Fukuyama, tỉnh Hiroshima
Tháng 8 năm 2000 Thành lập công ty con Adtec Europe Limited ở Hounslow, London, U.K.
Tháng 12 năm 2000 Đổi tên công ty từ “Adtec Co.” sang “Adtec Plasma Technology Co.”
Tháng 4 năm 2001 Dời văn phòng đại diện Tokyo đến quận Kohoku, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa
Tháng 1 năm 2003 Thành lập Design Center ở thành phố Fukuyama, tỉnh Hiroshima
Tháng 5 năm 2003 Đạt chứng chỉ ISO 9001: 2000 (Trụ sở chính, Parts Center, Technical Center và Design Center)
(về thiết kế và sản xuất máy nguồn sóng cao tần Plasma, thiết bị điều chỉnh trở kháng, thiết bị đo công suất sóng cao tần Plasma)
Tháng 7 năm 2004 Niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Tokyo
Tháng 12 năm 2004 Mua lại công ty IDX corporation thông qua thu mua cổ phần (Hiện tại là công ty con của Adtec Plasma Technology)
Tháng 1 năm 2005 Thành lập Innovation Center ở thành phố Fukuyama, tỉnh Hiroshima
Tháng 2 năm 2008 Dời văn phòng đại diện Tokyo đến thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa
Và thành lập Tokyo Technical Center ở thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa
Tháng 5 năm 2011 Thành lập công ty con Phúc Sơn Technology Co.,Ltd. ở thành phố Bắc Ninh, Việt Nam
Thành lập công ty con Hana Technology Co.,Ltd. ở Buechon-shi, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
Tháng 8 năm 2014 Thành lập công ty con trực thuộc AD Technology Ltd. Tại thành phố Zubei, Hsinchu County 302, Đài Loan
Tháng 4 năm 2016 Thành lập công ty con trực thuộc Suzhou Cuizhuo Dianzi Co., Ltd. tại thành phố Suzhou, tỉnh Jiangsu, Trung Quốc
Tháng 2 năm 2018 Chuyển địa điểm Trung Tâm Kỹ Thuật Tokyo ( Tokyo Technical Center ) đến Quận Nishi, Thành phố Yokohama, Tỉnh Kanagawa.