Thông tin sản phẩm mới

RF Plasma Generator 300W- | TX Series

Máy nguồn cao tần Plasma (RF Plasma Generator) – Công suất từ 300W~ | TX Series

Thời gian giao hàng đã được rút ngắn lại nhờ thu gọn kích thước sản phẩm và sử dụng chung linh kiện.
Chiều ngang và trọng lượng máy mới cũng chỉ còn chưa đến 1/2 máy loại cũ.

RF Plasma Generator 5kW- | TS Series

Máy nguồn cao tần Plasma (RF Plasma Generator) – Công suất từ 5kW~ | TS Series

Thời gian giao hàng đã được rút ngắn lại nhờ thu gọn kích thước sản phẩm và sử dụng chung linh kiện.
Chiều cao và trọng lượng máy mới cũng chỉ còn chưa đến 1/5 máy loại cũ.

Matching Unit | AMVG Series

Matching Unit | AMVG Series

Thời gian giao hàng đã được rút ngắn lại nhờ sử dụng chung linh kiện.